روند صعودی مراجعه به مراکز درمانی تامین اجتماعی/سمنان 17 هزار نفر جمعیت و 40 هزار بیمه شده دارد

cmsd/سمنان مدیر درمان تامین اجتماعی استان سمنان از ثبت دو میلیون و 400 هزار نفر مراجعه به مراکز درمانی و بیمارستانی تامین اجتماعی در این استان حدوداً 700 هزار نفری خبر داد و گفت: مهمترین دلیل روند افزایشی مراجعه ها به مراکز در این یکی دو سال، رایگان بودن خدمات در این مراکز است.

دکتر محمدکاظم امیدیان در قالب سلسله نشست های «مشارکت قوی، ایران قوی» در دفتر ایسنای سمنان، اظهار کرد: مراجعه ها به مراکز درمانی تامین اجتماعی استان سمنان از ابتدای سال تا کنون بین 15 تا 20 درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه تعداد مراجعه ها سال قبل نیز افزایش داشت، ادامه داد: سال گذشته در مقایسه با سال قبل از آن، میزان مراجعه ها به مراکز درمانی و بیمارستانی تامین اجتماعی در استان سمنان بیش از 20 درصد افزایش داشت.

او از میزان بالای رضایت مردمی از خدمات درمانی تامین اجتماعی در استان خبر داد و بیان کرد: حمایت های دولت از سازمان تامین اجتماعی در سطح ملی سبب شد زمینه برای خدمات دهی بهتر به بیمه شدگان این سازمان فراگیر چه در سطح ملی و چه در استان سمنان، بیش از پیش فراهم شود.

وی از مدیریت درمان به عنوان متولی درمان بیمه شدگان نام برد و گفت: استان سمنان به دلیل صنعتی بودن و تعدد نیروی کارگری و بیمه شده، یکی از استان های مهم در حوزه تامین اجتماعی است. آمار بیمه شدگان تامین اجتماعی در کشور معمولاً 52 تا 53 درصد است و این آمار در استان سمنان 73 تا 74 درصد است.

امیدیان از ارایه خدمات درمانی رایگان در تمام مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی در استان و کشور خبر داد و اظهار کرد: اکنون دو بیمارستان وابسته به تامین اجتماعی در استان وجود دارد که همه خدمات آن برای بیمه شدگان تامین اجتماعی رایگان است.

بیمارستان امام حسین شاهرود باید خدمات کاملاً رایگان به بیمه شدگان بدهد

وی با بیان اینکه بیمارستان امام حسین شاهرود از مراکز بیمارستانی تامین اجتماعی است که در گذشته به دانشگاه علوم پزشکی شاهرود واگذار شده است، گفت: براساس تفاهم نامه بسته شده، این بیمارستان همچنان بیمارستان ملکی تامین اجتماعی است و مسیولان دانشگاه موظفند همه خدمات درمانی به بیمه شدگان تامین اجتماعی را کاملاً رایگان ارایه دهند.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان سمنان با اشاره به رعایت نشدن برخی تفاهم ها از سوی دانشگاه علوم پزشکی، افزود: دو هفته قبل در همین ارتباط نشستی با مسیولان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود داشتیم و قرار است مشکلات پیش آمده حل و خدمات رایگان ارایه شود.

وی با اشاره به مالکیت تامین اجتماعی استان بر بیمارستان شفا در سمنان، بیان کرد: همه خدمات درمانی به بیمه شدگان تامین اجتماعی در این بیمارستان رایگان است.

ارتقای سطح بیمارستان شفا از تخصصی به فوق تخصصی

امیدیان از ارتقای سطح بیمارستان شفا از تخصصی به فوق تخصصی به عنوان یکی از مهمترین برنامه های این اداره کل در استان نام برد و گفت: بخش تخصصی گوارش در بیمارستان شفا راه اندازی شده، بخش تخصصی ریه نیز که از گذشته در بیمارستان راه اندازی شده بود، اکنون به دنبال گرفتن مجوز بخش تخصصی سرطان است.

روند صعودی مراجعه به مراکز درمانی تامین اجتماعی/سمنان 17 هزار نفر جمعیت و 40 هزار بیمه شده دارد

وی ادامه داد: به تازگی یک متخصص طب اورژانس در بیمارستان جذب شده است تا با تکمیل زیرساخت ها، زمینه ارتقای بیمارستان از تخصصی به فوق تخصصی فراهم شود.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان سمنان با بیان اینکه سال گذشته با دو دانشگاه علوم پزشکی سمنان و شاهرود برای جذب 27 متخصص تفاهم شد، اظهار کرد: شرایط برای جذب پزشکان متخصص فراهم شده و در یکی دو سال اخیر تعداد متخصصان در مراکز درمانی و بیمارستانی تامین اجتماعی افزایش یافته است.

شهری با 17 هزار جمعیت و 40 هزار بیمه شده

وی با اشاره به خدمات ارایه شده در مراکز درمانی و درمانگاه های تامین اجتماعی در استان، بیان کرد: برخی از درمانگاه ها سه شیفت و شبانه روزی هستند، برخی نیز دو شیفت و درمانگاه هایی مانند ایوانکی نیز که تنها درمانگاه غیرملکی تامین اجتماعی در استان است، تک شیفت است.

امیدیان با اشاره به تعدد واحدهای صنعتی و تولیدی در ایوانکی و تعداد بالای بیمه شدگان در آن، اظهار کرد: این شهر اگرچه 17 هزار نفر جمعیت دارد، اما بیش از 40 هزار بیمه شده تامین اجتماعی در واحدهای آن فعالیت می کنند و همین می طلبد که خدمات درمانی در این بخش افزایش یابد.

وی با اشاره به همجواری این شهر با پایتخت، ادامه داد: تعداد قابل توجهی از نیروهای واحدها از تهران و شهرهای همجوار تامین می شود. با این همه با توجه به تعدد بیمه شدگان، ارتقای کیفی خدمات درمانی در این بخش از اهداف اداره کل تامین اجتماعی استان است.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان با بیان اینکه به دنبال گرفتن مجوز برای احداث و راه اندازی یک درمانگاه تامین اجتماعی در این شهر هستیم و افزود: منتظر صدور مصوبه هیات مدیره سازمان هستیم تا فرآیند احداث درمانگاه تامین اجتماعی در ایوانکی را آغاز کنیم.

درمانگاه تامین اجتماعی گرمسار توسعه می یابد

وی با بیان اینکه درمانگاه تامین اجتماعی گرمسار به صورت سه شیفت فعالیت می کند، اظهار کرد: با وجود کیفیت خدمات و سه شیفت بودن درمانگاه گرمسار، این درمانگاه فضای مطلوبی ندارد.

او از برنامه ریزی برای افزایش فضای درمانی درمانگاه گرمسار خبر داد و گفت: زمینه سازی لازم برای الحاق و افزوده شدن 600 متر به زیربنای این درمانگاه فراهم شده که پیش بینی ما این است که تا سال آینده این امر در گرمسار محقق شود.

وی با اظهار خرسندی نسبت به ارتقای کیفی خدمات درمانی در گرمسار، افزود: برای اولین بار سطوح تخصصی درمانی در درمانگاه تامین اجتماعی گرمسار فراهم شده است که امیدواریم با افزایش رضایتمندی مردم از خدمات سازمان در این شهرستان همراه باشد.

آرادان و سرخه و جمعیت کم بیمه شدگان

امیدیان با اظهار رضایت از خدمات درمانگاه تامین اجتماعی در آرادان، بیان کرد: این درمانگاه به دلیل تعداد کم بیمه شدگان در این شهرستان، تک شیفت است و خدمات خوبی در آن ارایه می شود.

وی با بیان اینکه شهرستان سرخه از جمله شهرستان هایی است که تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی در آن زیاد نیست، اظهار کرد: با این وجود، سطح خدمات درمانی در درمانگاه تامین اجتماعی سرخه مناسب است. ضمن اینکه این درمانگاه دارای متخصص اطفال و داخلی نیز هست.

او از درمانگاه تامین اجتماعی مهدیشهر به عنوان یکی از قدیمی ترین درمانگاه های تامین اجتماعی در استان نام برد و افزود: این درمانگاه قدیمی ترین و یکی از اولین درمانگاه های تامین اجتماعی است که به صورت دو شیفت خدمات ارایه می دهد، اما مجوز سه شیفت شدن آن گرفته شده است و درصدد زمینه سازی برای افزایش سطح خدمات در آن هستیم.

ارتقای خدمات درمانی مهدیشهر معطل آزمون استخدامی

وی با اشاره به گرفتن مجوزهای لازم برای شبانه روزی شدن درمانگاه مهدیشهر، گفت: مشکل فعلی ما در این مرکز، تامین نیروی انسانی است که مجوزهای لازم برای آن گرفته شده و قرار است که امسال آزمون استخدام 15 نفر برای درمانگاه تامین اجتماعی مهدیشهر برگزار شود.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان سمنان وعده داد که به محض تامین نیروی انسانی، درمانگاه سه شیفت شود و سطح خدمات درمانی نیز ارتقا یابد.

روند صعودی مراجعه به مراکز درمانی تامین اجتماعی/سمنان 17 هزار نفر جمعیت و 40 هزار بیمه شده دارد

وی از وجود یک درمانگاه شبانه روزی در مرکز استان خبر داد و گفت: این مرکز یک درمانگاه تخصصی است و در آن، تخصص های اطفال، داخلی، جراحی و … خدمت ارایه می دهند.

امیدیان اضافه کرد: در مرکز استان علاوه بر این درمانگاه، یک درمانگاه نیز در مجموعه بیمارستان شفا به بیمه شدگان خدمات درمانی ارایه می دهد و مشکلی از این نظر در سمنان نداریم.

افتتاح اولین کلینیک تخصصی تامین اجتماعی تا سال آینده

مدیر درمان تامین اجتماعی استان سمنان از نبود کلینیک های تخصصی در تامین اجتماعی به عنوان یک مشکل نام برد و گفت: سال گذشته مجوز راه اندازی اولین کلینیک تخصصی تامین اجتماعی در استان سمنان گرفته و کلنگ آن در زمینی به وسعت 3800 مترمربع با حضور استاندار به زمین زده شد.

امیدیان از پیش بینی اعتبار 110 تا 120 میلیارد تومانی برای این پروژه خبر داد و اظهار کرد: فرآیند احداث این پروژه اکنون در حال انجام است و حدوداً 20 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. با تلاش کارفرما، این پروژه درمانی تا اواخر سال آینده تکمیل و اولین کلینیک تخصصی تامین اجتماعی راه اندازی شود.

ایجاد فضای استاندارد برای مادران باردار

مدیر درمان تامین اجتماعی استان سمنان از اجرای پروژه لیبل در بیمارستان شفا سمنان خبر داد و بیان کرد: این پروژه بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی از ارتقای خدمات دهی به مادران باردار در این مجموعه خبر داد و اظهار کرد: قرار است در این پروژه، در یک فضا زمینه حضور همزمان همراه بیمار و ماما و … فراهم و فضاییا استاندارد برای زایمان ایجاد شود. این پروژه، آخرین مراحل تکمیل خود را طی می کند و امید می رود تا پایان امسال به طور رسمی افتتاح شود.

او با بیان اینکه بازسازی اورژانس بیمارستان شفای سمنان در حال انجام است، گفت: سیستم هتلینگ بیمارستان شفا بسیار مناسب است، اما متاسفانه در بخش اورژانس با کمبودها و مشکلاتی در این مجموعه روبه رو هستیم که امسال 40 میلیارد تومان برای بازسازی اورژانس جذب شد.

امیدیان ادامه داد: پروژه ارتقای اورژانس شفا در حال پیگیری است و با جذب اعتبار لازم در فاز مطالعه و طراحی قرار دارد. انتظار می رود به مرور فضای اورژانس شفا به یک فضای کاملاً تخصصی و مناسب تبدیل شود.

وی از وجود یک درمانگاه تخصصی تامین اجتماعی در شهرستان دامغان خبر داد و افزود: فضای فیزیکی درمانگاه دامغان مناسب نیست و فضای آن مربوط به پیش از انقلاب است.

روند صعودی مراجعه به مراکز درمانی تامین اجتماعی/سمنان 17 هزار نفر جمعیت و 40 هزار بیمه شده دارد

امیدیان از تلاش برای گرفتن مجوز از هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی برای ساخت یک درمانگاه جدید در دامغان خبر داد و بیان کرد: قبلاً مقرر شده بود که فضای کنونی درمانگاه تخریب و یک فضای جدید در آن ساخته شود. به دنبال این هستیم که با تهیه یک زمین، درمانگاه جدید را در مکان دیگری بسازیم که در طول فرآیند اجرای پروژه، خدمات در درمانگاه فعلی همچنان ارایه شود.

وی با بیان اینکه کار تامین زمین درمانگاه انجام شده است، اظهار کرد: امیدواریم هرچه سریع تر با رفع مشکلات این بخش و گرفتن مجوزهای لازم، با کلنگ زنی درمانگاه تخصصی تامین اجتماعی آرزوی دیرین مردم و بیمه شدگان دامغانی محقق شود.

وی با اشاره به نبودن درمانگاه تامین اجتماعی در شهرستان میامی، گفت: براساس یک مصوبه کشوری، اگر در مرکز شهرستانی درمانگاه نداشته باشیم می توانیم فرانشیز را صفر و خدمات را کاملاً رایگان ارایه دهیم. در میامی نیز همین کار انجام شده و بیمه شدگان تامین اجتماعی براساس توافق انجام شده با علوم پزشکی شاهرود می توانند خدمات رایگان از بیمارستان شهر میامی بگیرند.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان سمنان از وجود دو کلینیک تامین اجتماعی در شاهرود خبر داد و گفت: کلینیک تخصصی تامین اجتماعی در شاهرود، یکی از بهترین کلینیک های سازمان تامین اجتماعی است و نیروی متخصص استخدامی را در این کلینیک داریم و این در حالی است که هیچ کلینیکی در سازمان، نیروی متخصص استخدامی ندارد.

کلینیک دوم شاهرود به بسطام منتقل می شود

وی با بیان اینکه یک کلینیک دو شیفت در شاهرود وجود دارد، اظهار کرد: فضای فیزیکی این کلینیک مربوط به سال های قبل از انقلاب است و هیچ کدام از استانداردهای لازم را ندارد.

او با اشاره به تعدد مراکز درمانی و بیمارستانی در شاهرود، بیان کرد: قرار است این کلینیک از شاهرود به بسطام منتقل شود. مقدمات لازم برای این جابه جایی در حال انجام است. قرار است در بسطام یک زمین با هدف ساخت کلینیک در اختیار اداره کل تامین اجتماعی استان قرار گیرد تا یک درمانگاه مناسب در این شهر تاریخی بسازیم.

وی با بیان اینکه می خواهیم تمام فضاهای درمانی و بیمارستانی وابسته به تامین اجتماعی را به روز کنیم، افزود: ارتقای مراکز به سطح تخصصی، از دیگر برنامه های سازمان در استان است.

معضل ماندگاری کم پزشکان متخصص در استان ها

امیدیان از پایین بودن ماندگاری پزشکان متخصص در استان ها به عنوان یک معضل نام برد و افزود: بسیاری از پزشکان عمومی تمایلی به برخی رشته های تخصصی ندارند. ضمن اینکه در برخی رشته ها نیز اصولاً قابلیت حضور پزشکان وجود ندارد.

وی با اشاره به همجواری استان سمنان با پایتخت، بیان کرد: درآمد پزشکان متخصص در تهران بالااست و متخصصان تمایل زیادی برای حضور در تهران دارند. به همین دلیل، ماندگاری متخصص ها در استان سمنان کمتر است.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان سمنان ادامه داد: خیلی از پزشکان متخصص به استان می آیند، تعهد چند ساله خود را انجام می دهند و از استان می روند. البته با وجود همه این مشکلات، مدیریت درمان تامین اجتماعی استان سمنان به دنبال جذب و استخدام پزشکان متخصص است. در همین راستا نیز متخصصان قلب، عفونی و … جذب کرده ایم و اکنون برای جذب متخصص رادیولوژی و چند رشته تخصصی دیگر برنامه ریزی کرده ایم.

جذب فقط یکی از 8 متخصص فراخوان شده!

وی با اشاره به اقبال نداشتن پزشکان متخصص به این بخش، اظهار کرد: سال قبل مجوز استخدام هشت پزشک متخصص در تامین اجتماعی استان گرفته و فراخوان آن اعلام شد؛ اما فقط موفق به جذب یکی از هشت ظرفیت استخدامی شدیم.

وی با اشاره به تعامل خوب دانشگاه های علوم پزشکی سمنان و شاهرود با مجموعه تامین اجتماعی، گفت: در سایه این تعامل و همکاری، بخش مهمی از نیازهای تامین اجتماعی استان را رفع کردیم که جای تقدیر دارد. البته سطح تعامل در برخی استان های دیگر بسیار بالاست و متخصصان لازم از طریق دانشگاه ها در اختیار تامین اجتماعی قرار گرفته است، اما ما در استان در برخی حوزه ها با مشکلاتی روبه رو هستیم که امید می رود این مشکلات نیز حل شود.

وی با بیان اینکه همچنان فضا برای جذب پزشکان متخصص و فوق تخصص باز است، اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی برای افزایش نیروهای متخصص برنامه ریزی کرده است و به مرور سطح خدمات درمانی و بیمارستانی ارتقا خواهد یافت.

امیدیان با بیان اینکه بزرگترین مشکل ما تامین متخصص است، افزود: بیمه شدگان به مراکز درمانی ملکی سازمان که می آیند انتظار دارند همه خدمات تخصصی را دریافت کنند. البته این، انتظار به حقی است و تلاش ما تامین و برآورده کردن این نیاز است.

وجود 437 مرکز طرف قرارداد با تامین اجتماعی در استان

وی با اشاره به خدمات معاونت راهبردی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان، از ارایه 10 نفر بار خدمت به بیمه شدگان در سال گذشته خبر داد و گفت: سال گذشته در تامین اجتماعی استان حدوداً به 6 میلیون نفر خدمات در این بخش ارایه شده است.

وی از انعقاد قرارداد با 437 بیمارستان، کلینیک، مرکز پزشکی، داروخانه، آزمایشگاه و … برای ارایه خدمات به بیمه شدگان تامین اجتماعی در استان خبر داد و اظهار کرد: سال گذشته با هدف خدمات دهی بهتر به بیماران خاص، چهار میلیارد تومان در قالب صندوق بیماران خاص در استان پرداخت کردیم.

روند صعودی مراجعه به مراکز درمانی تامین اجتماعی/سمنان 17 هزار نفر جمعیت و 40 هزار بیمه شده دارد

وی از وجود 350 پرونده بیماران خاص در تامین اجتماعی استان خبر داد و گفت: اعتبارات لازم در این ارتباط را در قالب صندوق بیماران خاص و صعب العلاج پرداخت کردیم.

امیدیان از هزینه کرد بیش از 370 میلیارد تومانی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان در بخش درمان غیرمستقیم در امسال خبر داد و افزود: سال گذشته تمام هزینه های مستقیم و غیرمستقیم درمان 700 میلیارد تومان بود؛ اما امسال تنها هزینه کرد ما در درمان غیرمستقیم از 370 میلیارد تومان عبور کرده است. ضمن اینکه 19 تا 20 میلیارد تومان هزینه های متفرقه در استان پرداخت شده است.

او ادامه داد: امسال بیش از 200 ارتباط مردمی در مدیریت درمان استان داشتیم. ضمن اینکه پنجشنبه هر هفته، زمینه برای پاسخگویی مدیرکل به بیمه شدگان و هم استانی ها فراهم شد. علاوه بر این، افزون بر 40 نشست با شرکای اجتماعی تامین اجتماعی با هدف تسهیل خدمات دهی به هم استانی ها برگزار شد.

وی در پاسخ به پرسش cmsd درباره چگونگی ارتباط مردم و به ویژه بیماران با عالی ترین مسیول حوزه درمان در تامین اجتماعی، اظهار کرد: یک سامانه ارتباطی با سرشماره 1420 وجود دارد که هم استانی ها می توانند از طریق آن درخواست ها و مشکلات خود را مطرح کنند. چند ماهی است که یک سامانه پیامکی با شماره 09933276498 فعال شده است که شخصاً به استثنای مواقعی که در جلسات یا شرایط خاص هستم، پاسخگوی بیمه شدگان هستم.

لزوم مشارکت حداکثری مردم در انتخابات امسال

مدیر درمان تامین اجتماعی استان سمنان در پاسخ به پرسش cmsd در ارتباط با 11 اسفند ماه و اهمیت انتخابات، به تمجید از حضور باشکوه روز گذشته مردم در راهپیمایی 22 بهمن پرداخت و گفت: انتخابات 11 اسفند یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی در کشور است.

وی با اشاره به حماسه حضور مردم در جشن بزرگ پیروزی انقلاب، پیش بینی کرد که مردم انقلابی استان مانند راهپیمایی روز گذشته، در انتخابات 11 اسفند نیز حضور باشکوهی داشته باشند.

وی رای را یک حق دانست و افزود: هرچه مشارکت مردم در انتخابات پیش رو بیشتر باشد، نماینده منتخب مردم از پشتوانه مردمی بیشتری برخوردار خواهد بود. تشکیل یک مجلس قوی با رای بالای مردم، بدون تردید به بهبود شرایط کشور و استان کمک خواهد کرد.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان سمنان بیان کرد: مردم استان سمنان در همه ادوار، مشارکت بالایی در انتخابات داشته اند و انتظار می رود جامعه هدف تامین اجتماعی نیز در این جشن بزرگ سیاسی حضور حداکثری داشته باشند و با مشارکت و حضور پرشور و حماسی خود بار دیگر دشمنان نظام اسلامی را ناامید کنند.

پایان خبر cmsd

روند صعودی مراجعه به مراکز درمانی تامین اجتماعی/سمنان 17 هزار نفر جمعیت و 40 هزار بیمه شده دارد

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "روند صعودی مراجعه به مراکز درمانی تامین اجتماعی/سمنان 17 هزار نفر جمعیت و 40 هزار بیمه شده دارد" هستید؟ با کلیک بر روی پزشکی، اگر به دنبال مطالب جالب و آموزنده هستید، ممکن است در این موضوع، مطالب مفید دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "روند صعودی مراجعه به مراکز درمانی تامین اجتماعی/سمنان 17 هزار نفر جمعیت و 40 هزار بیمه شده دارد"، کلیک کنید.